web analytics

Vilkår

Allergi
Allergi må meldast på førehand.

Kansellering
Kansellering før seks veker (helger i juni, juli og august: før 12 veker) til tilskiping: Administrasjonsgebyr på kr 400.-
Kansellering 6 – 2 veker (helger i juni, juli og august: 12 – 2 veker) før: Kunden må betale 25%
Kansellering 13 – 1 dag før: Kunden må betale 50%
Kansellering same dag eller ikkje møtt (No show): Kunden må betale 100%

I visse tilfelle kan det bli aktuelt å fråvike desse vilkåra på grunn av innsparte råvarer eller nye gjester.

Avbestillingsforsikring
Innan 6 dagar etter mottatt ordre er det høve til å teikne avbestillingsforsikring som gjeld ved legeattestert sjukdom og force majeure. Pris for denne er 3,5% av ordresummen utan drikke.

Betaling
Som regel må 50% av grunnprisen for ei tilskiping betalast ein månad på førehand etter faktura.
Restbetaling skjer med betalingskort. Store bedrifter kan få faktura med forfall etter ti dagar.

Alkohol
Selskapsarrangørar bør informere gjestene sine om at vi er underlagt skjenkeløyvelovgjevinga. Det vil seie at det ikkje er høve til å nyte eigen alkoholhaldig drikke i selskapslokala, i grillhytta, i jacuzzien eller ute på tunet.

Leverandørvilkår
Uppigard Natadal vil returnere fakturaar som ikkje som ikkje oppfyller statens krav for kva som skal stå på ein faktura.
Ordrestadfesting skal sendast over e-post til: post@natadal.no.