web analytics

Tilkomst

Uppigard Natadal, Natadalsvegen 174, 3841 FLATDAL

Avstandar

  • Seljord sentrum: 16 km
  • Bø: 45 km
  • Notodden: 48 km
  • Skien: 95 km
  • Oslo: 160 km
  • Bergen: 375 km
  • Sandefjord Lufthavn, Torp: 150 km (Ekspressbuss til Seljord)

Tilkomst

Ekspressbuss:
– Haukeliekspressen, frå Galleri Oslo til Gvammen i Hjartdal. 13 km.
– Haukeliekspressen, frå Vestlandet til Århus i Seljord.
– Vi hentar med bil.

Vegomtale

Frå aust: E-134 til Notodden. Vidare 45 km på E-134 og forbi Gvammen mot Flatdal til ein ser ned på bygda Flatdal. Følg skilt ved raud låve i sving: UPPIGARD NATADAL, dvs ta av grendeveg til venstre. Køyr 2 km og følg skilt. 
Frå vest: E-134 til Seljord. Vidare på E-134 til Århus. Ta Flatdalsvegen til venstre, 10 km til ovannemnde skilt. Ta av til høgre. 

GPS-posisjon

N 059°33.973′
E 008°35.270′