web analytics

Gårdsrestaurant med tradisjonsmat

Vi har normalt berre servering for grupper. Likevel kan vi tidvis ta imot enkeltgjester når kjøkenet er i drift på grunn av ei anna gruppe. Tek ein same menyen som gruppa, blir det gruppepris (Sjå MENYAR). Elles kan ein få a la carte-meny. Denne må også tingast på førehand.

Det er høve til å få omvising på garden. Dersom over 15 stk er interessert, kan husbonden halde muntert kulturhistorisk kåseri.

Vinliste: Sjå under drikke

Menyane: Sjå under menyar.