web analytics
Aktivitetar

Aktivitetar

Garden og omgjevnadane innbyr til mange ulike aktivitetar, om ein er på seminar, tur med vener eller på familieferie.

Uppigard Natadal tilbyr skreddersydde opplegg etter ønskje, men det er også fullt mogleg å utforske omgjevnadene på eiga hand.

Sjekk ut kartet med opplevingar i nærleiken eller oversikten over aktivitetar som kan passe til events, team building og liknande.