web analytics
Velkomen til Telemarkstunet Uppigard Natadal

Velkomen til Telemarkstunet Uppigard Natadal

UPPIGARD NATADAL, 3841 FLATDAL
Vertskap: Tone Aanderaa Kiste og Kjetil Kiste

Tlf.: +47 971 07 197
Bankgiro: 9685.31.07821
Organisasjonsnr: 931 600 826 MVA
E-post: post@natadal.no

På Uppigard Natadal kan du bu i eventyrlege omgjevnader. Vi byr på ein stor dose kultur, eigenprodusert drikke, jacuzzi under stjernene, og ein personleg atmosfære for deg som søker inspirasjon og sjelefred.

La deg også inspirere av brosjyra vår med alle aktørane langs Sogevegen (Flatdal, Svartdal, Hjartdal) som også er våre gode naboar og samarbeidspartnarar.

På heimesidene til Mytiske Telemark finn du også lenke til heimesidene til dei ulike plassane.