Førespurnadsskjema: Overnatting

Uppigard Natadal

Dette er
Førespurnad
Tinging (booking)

Type arrangement:

Ankomsttid (dato, klokkeslett): 
Avreisetid (dato, klokkeslett):
Tid for frukost:
Tal på gjester til overnatting:

Tal på personar i kvar romkategori
Enkeltrom med bad/balkong:
Enkeltrom med bad:
Enkeltrom:
Dobbeltrom med bad/balkong:
Tosengsrom med bad:
Tosengsrom:
Tresengsrom:
Firesengsrom

Er det ynskjeleg med andre måltid enn frukost:

Namn:
Adresse:
Postnummer og poststad:
Telefon (jobb):
Telefon (privat):
Mobil:

E-post:
Heimeside:

KORLEIS HAR DU FÅTT VITA OM UPPIGARD NATADAL?
SURFING PÅ INTERNETT
ANNONSE
MEDIEOMTALE
GULE SIDER
VORE DER SJØLV
AV ANDRE SOM HAR VORE DER
ANNA

Førespurnaden er uforpliktande. Vi gir normalt tilbakemelding og tilbod/ordrestadfesting dersom ledig, innan 24 timar, alle kvardagar.
UPPIGARD NATADAL, 3841 FLATDAL
Vertskap: Mette og Dag Aanderaa

Tlf.: 350 65 900 - faks: 350 65 901 - Mobil: 906 06 100 - Bankgiro: 2711.05.06568
Organisasjonsnr: 969 442 299 MVA - E-post:dag@natadal.no