Tilkomst

Adresse:
Natadalsvn. 174
3841 FLATDAL

Avstandar:
Seljord sentrum: 16 km
Bø: 45 km
Notodden: 48 km, ekspressbuss
Skien: 95 km
Oslo: 160 km
Bergen: 375 km
Sandefjord Lufthavn,Torp: 150 km (Ekspressbuss til Seljord)

Tilkomst:
Ekspressbuss - Haukeliekspressen, frå Galleri Oslo til Gvammen i Hjartdal. Vi hentar med bil, 12 km.

Vegomtale:

Frå aust: E-134 til Notodden. Vidare 45 km på E-134 og forbi Gvammen mot Flatdal til ein ser ned på bygda Flatdal. Følg skilt ved raud låve i sving: UPPIGARD NATADAL, dvs ta av grendeveg til venstre. Køyr 2 km og følg skilt. Frå vest: E-134 til Seljord. Vidare på E-134 til Århus. Ta Flatdalsvegen til venstre, 10 km  til ovannemnde skilt.  Ta av til høgre.

GPS-posisjon:
N 59°33.973'
E 008°35.270'

 Ruteplanleggjar fram til Flatdal:

 Vêret på Natadal akkurat no:

Vêrmelding for Natadal
UPPIGARD NATADAL, 3841 FLATDAL
Vertskap: Mette og Dag Aanderaa

Tlf.: 350 65 900 - faks: 350 65 901 - Mobil: 906 06 100 - Bankgiro: 2711.05.06568
Organisasjonsnr: 969 442 299 MVA - E-post:dag@natadal.no