Førespurnadsskjema: Dagsbesøk

Uppigard Natadal

Dette er
Førespurnad
Tinging (booking)

Type gruppe:

Ankomsttid (dato, klokkeslett):
Avreisetid (dato, klokkeslett):

Tid for måltid (Normalt 1 time etter ankomst):

Tal på gjester:

Meny:
Lunsj:

Middag::
Forrett:
Hovudrett:
Dessert:
Drikke:

Aktivitetar:

Firmaopplysningar:
Firmanamn:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnummer og poststad:
Telefon (jobb):
Telefon (privat):
Mobil:
Telefaks:
E-post:
Heimeside:

Hemmeleg tur: Nei Ja

KORLEIS HAR DU FÅTT VITA OM UPPIGARD NATADAL?
SURFING PÅ INTERNETT
ANNONSE
MEDIEOMTALE
GULE SIDER
TELEMARKREISERS KATALOG
VORE DER SJØLV
AV ANDRE SOM HAR VORE DER
ANNA

Merknader (t.d. vegetarianarar, allergi, rullestol):

Førespurnaden er uforpliktande. Vi gir normalt tilbakemelding og tilbod/ordrestadfesting dersom ledig, innan 24 timar, alle kvardagar.
UPPIGARD NATADAL, 3841 FLATDAL
Vertskap: Mette og Dag Aanderaa

Tlf.: 350 65 900 - faks: 350 65 901 - Mobil: 906 06 100 - Bankgiro: 2711.05.06568
Organisasjonsnr: 969 442 299 MVA - E-post:dag@natadal.no