Hanna, Mette og Amund i badestampen.

Verten held omvising, men hesten "Flicky" ser ingen grunn til å flytje seg for det. Det er jo hennar plen!

Bursloftet, hovudhuset og eldhuset sett frå tunet.

"Salomos høysal" dekka til middag.

Gardshunden Fia surfar på Laugartjønn

Gardens tidlegare ridehest "Flicky" framfor stampehytta og badestampen.

Rom H1

Ungar som hoppar i høyet.

Delar av jolebordet på Natadal

Mai 2005. Ponnien Mikka er tidvis arbeidshest i jordbruket.

Ponnien Mikka saman med verten i ferd med å klargjera ny jordbæråker.

Gardens tjern, Laugartjønn, med badestrand ("Miami Beach"), brygge, grillplass, volleyballbane, m.m.

Rom H28

Bad, H28

Gamlestoga frå 1750

Bad til H1, H2 og H4

Bad, B1

Rom E1

Bad, E1

Badstoga i Eldhuset

Rom E21

Bad til E21 og E22

Rom E22

Bad, S1

Rom S1, 2. høgd

Salongen på låvebrua over festsalen

Rom L1

Rom L2

Bad til L1, L2, L21

Rom L3

Bad, L3

Rom L4

Bad, L4

Rom L22

Bad, L22

Bad, L23

Rom L23

Bad til H23, H25, H26, H27. WC er separatGarden sett frå oversida med dalbotnen lengst nede.
Klikk her for utskriftsvenleg versjon